Dreptul de retragere din contract

 

1. Clientul are dreptul de a se retrage din acest contract în termen de 14 zile fără a furniza niciun motiv. Termenul de retragere din contract va expira după 14 zile de la data la care Clientul a intrat în posesia ultimului produs sau la care o persoană terță, alta decât transportatorul și indicată de Client, a intrat în posesia ultimului articol.

 

2. Pentru a-și exercita dreptul de retragere din contract, Clientul trebuie să informeze Vânzătorul (Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 60, 43-100 Tychy, tel. +40 312294741) despre decizia sa de retragere din acest contract printr-o declarație expresă.

 

3. Pentru a respecta termenul de retragere din contract, o declarație de retragere din contract trebuie trimisă la adresa de e-mail a Vânzătorului info@oglindomat.ro înainte de expirarea perioadei de 14 zile de la data livrării bunurilor. Un model al declarației relevante poate fi găsit la sfârșitul acestui regulament.

 

4. Vânzătorul nu va suporta costurile de transport aferente returnării mărfii de către Client ca urmare a retragerii din contract.

 

5. Produsele trebuie returnate în termen de 14 zile de la depunerea declarației de retragere din contract.

 

 

Consecințele retragerii din contract

 

1. În cazul retragerii din prezentul contract, Vânzătorul va returna toate plățile primite de la Client. Vânzătorul este obligat să ramburseze consumatorului costurile de livrare a mărfurilor comandate - în limita sumei corespunzătoare celei mai ieftine opțiuni de expediere disponibile în oferta dată.

 

2. Rambursarea se va face folosind aceleași metode de plată care au fost folosite de Client în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Cumpărătorul și Vânzătorul convin altfel.

 

3. Fondurile vor fi returnate în cel mult 14 zile de la data la care Vânzătorul a fost informat cu privire la decizia de exercitare a dreptului de retragere din contract. Rambursarea poate fi reținută până la returnarea articolului sau până când la furnizarea dovezii că acesta a fost trimis înapoi, oricare dintre acestea va surveni mai întâi.

 

4. Clientul va fi, de asemenea, responsabil pentru reducerea valorii articolului rezultată din utilizarea acestuia într-un mod diferit decât era necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea articolului.

 

5. Dreptul de retragere din contract de către Client este exclus în următoarele cazuri:

- contractele în care obiectul serviciului este un articol neprefabricat, produs conform specificațiilor consumatorului sau care servește la satisfacerea nevoilor sale individuale,

- contractele în care obiectul serviciului este un produs livrat într-un pachet sigilat, care nu poate fi returnat după deschiderea ambalajului din motive de protecție a sănătății sau din considerente igienice, dacă ambalajul a fost deschis după livrare.

 

 

ȘABLON DE FORMULAR DE RETRAGERE DIN CONTRACT:

 

Faceți clic pentru a descărca.

 

(acest formular trebuie completat și returnat numai în cazul în care doriți să vă retrageți din contract)

 

– Destinatar: Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 60, 43-100 Tychy

– Prin prezenta, doresc să vă informez despre retragerea mea din contractul de vânzare a următoarelor bunuri:

– Data achiziției:

– Numărul comenzii (din notificarea despre achiziție):

– Numele și prenumele Clientului:

– Adresa Clientului (de livrare a bunurilor):

– Data depunerii declarației de retragere din contract:

– Numărul de cont bancar pentru efectuarea rambursării:

– Motivul returnării (alegeți un număr din lista de mai jos)*:

– Semnătura Clientului (numai dacă formularul este trimis în versiune pe hârtie):

 

Motivul returnării*:

1 - nu-mi place
2 - calitate slabă
3 - mărime incorectă
4 - descrierea produsului incompatibilă cu produsul livrat
5 - fără un motiv

 

Vă rugăm să trimiteți retragerea din contract prin e-mail la adresa info@oglindomat.ro 

Acest lucru va accelera procesul de rambursare a plății pentru comandă.